Windroos

Soft skills

Softskills

Soft skills

Soft skills definiëren wij vanuit onze visie als de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar eigen emoties en die van anderen. Tevens verstaan we onder soft skills de ontwikkelde sociale vaardigheden van iemand. Een soort ‘sociale antenne’. Wanneer we inzicht hebben in de soft skills van de werknemer kunnen we gedeeltelijk zijn of haar emotionele reactie voorspellen op onverwachte gebeurtenissen of situaties. In de volksmond worden soft skills ook wel "Emotionele Intelligentie" genoemd en het belang van het in kaart brengen hiervan wordt vaak onderschat. Wanneer iemand hoog scoort op een IQ test, maar onderontwikkelde soft skills heeft (iets dat vaak voorkomt), dan is het onhandig om deze persoon zonder training op bijvoorbeeld een leidinggevende functie te zetten, waarbij de soft skills juist veel worden aangesproken.

Het analyseren van iemands soft skills maakt inzichtelijk waarom bepaalde taken en werkzaamheden de één gemakkelijker afgaan dan de ander. Daarnaast geeft het zicht op de (onderlinge) relaties en contacten binnen organisaties en bedrijven. Wanneer samenwerking spaak loopt, is dit vaak een gevolg van onderontwikkelde soft skills van een van de -of beide- partijen. Bij een gedegen analyse krijgt je zicht op iemands soft skills en kun je afwegen of het waardevol is om hierin te investeren. 

 

Kennis & Vaardigheden

Het is belangrijk dat een persoon met bepaalde kennis en vaardigheden op de juiste plek wordt ingezet, zodat zijn of haar competenties optimaal worden benut.

Ga naar Kennis & Vaardigheden

Ons WMCO-model

Talenten + Personality = OS. Bekijk ons volledige WMCO-model.

Ons WMCO-model