Windroos

Kennis & Vaardigheden

Behoefte

Kennis & Vaardigheden

Kennis en vaardigheden refereren naar wat de werknemer weet en geleerd heeft ten aanzien van zijn of haar functie en hoe vaardig en bekwaam deze is in het uitvoeren ervan. Het is belangrijk dat een persoon met bepaalde kennis en vaardigheden op de juiste plek wordt ingezet, zodat zijn of haar competenties optimaal worden benut. Een competentie betreft de bekwaamheid om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen hierbij centraal. Het gaat hier dus om de praktische vertaalslag van de combinatie tussen kennis en vaardigheden. Door iemand aan het werk te zetten, verkrijg je het beste zicht op iemands competenties. Door te kijken naar hoe de werknemer handelt en problemen oplost, wordt duidelijk op welke gebieden hij of zij al competent is en op welke gebieden uitdagingen liggen.

Samenvattend

Zoals beschreven is software niet in beton gegoten, maar is het vloeibaar; het kan worden aangeleerd en worden uitgebreid. Als bedrijf of organisatie kun je op het gebied van software dus veel betekenen voor je medewerkers.

Soft skills

Soft skills definiëren wij vanuit onze visie hoe iemand omgaat met zijn of haar eigen emoties en die van anderen.

Ga naar Soft skills

Ons WMCO-model

Talenten + Personality = OS. Bekijk ons volledige WMCO-model.

Ons WMCO-model