Windroos

Personality

Personality

Personality betekent voor ons iemands 'persoonlijkheid' of 'karakter'. Iedereen ís een persoonlijkheid en daarom hechten wij waarde aan de ontdekking ervan. Het ontdekken van iemands personality stelt je in staat om jezelf en anderen beter te begrijpen. De diversiteit aan persoonlijkheden is oneindig en complex wat maakt dat het wenselijk is hier meer grip op te krijgen.

Daniel Simons voerde samen met Christopher Chabris een experiment uit aan de Harvard universiteit genaamd 'The Invisible Gorilla' (1990). Het onderzoek toont aan dat we veel 'feitelijke' gebeurtenissen om ons heen missen en dat we totaal geen idee hebben dát dit gebeurt (‘inattentional blindness). Dit komt door onze intenties en aandacht die wij aan dingen schenken, die gebaseerd zijn op onze waarden en onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid bepaald hoe we de wereld zien en dus ook welke dingen we opmerken en wat er (zonder besef) aan ons voorbij gaat. In een teamverband is het daarom goed om te realiseren dat feiten zich aan iedereen op een andere manier presenteren en op een andere manier geïnterpreteerd worden.

Samenvattend

Ons besturingssysteem is eindig complex en juist daarom is het waardevol om deze inzichtelijk te krijgen. Wij bieden met ons model hulp en ondersteuning om het individuele besturingssysteem te ontdekken en analyseren. 

Talenten

Talenten en Personality zijn subdomeinen van het Besturingssysteem.

Ga naar Talenten

Ons WMCO-model

Talenten + Personality = OS. Bekijk ons volledige WMCO-model.

Ons WMCO-model