Windroos

Intellectueel Quotiënt

IQ

Intellectueel Quotiënt

Het Intelligentie Quotiënt (IQ) is de meest gangbare maatstaaf voor intelligentie en wordt gemeten via een IQ-test. Intelligentie omvat verschillende functies zoals het opmerken van overeenkomsten en verschillen, ruimtelijke oriëntatie, redeneren, het maken van plannen, het doorgronden en oplossen van problemen, abstract denken, het begrijpen en produceren van taal, het opslaan van informatie in het geheugen en het ophalen en leren van deze opgeslagen informatie. Een extreem hoge (aangeboren) intelligentie wordt ook wel aangeduid als begaafdheid of talent. Individuen verschillen in de mate van ontwikkeling van de verschillende facetten van intelligentie. Bepaalde facetten zijn bij de een sterker ontwikkeld dan bij de ander. Cattel (1987) stelt dat intelligentie uit twee factoren bestaat: vloeibare en gekristalliseerde intelligentie.

Vloeibare intelligentie

Vloeibare intelligentie betreft het kunnen zien van relaties tussen dingen en zaken kunnen oplossen zonder ervoor geleerd te hebben. Deze vorm van intelligentie is sterker aanwezig bij jongeren en piekt op de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Hierna neemt het (helaas) langzaam af. Een manier om iemands maximale potentie op het gebied van vloeibare intelligentie te verhogen is tot op het heden nog niet ontdekt. Wel zijn er strategieën om de vermindering van vloeibare intelligentie te remmen. Strategieën die hier bevorderlijk voor zijn onder andere een gezond dieet, sporten en het gebruik van drank en drugs tot een minimum beperken (Peterson, 2016).

Gekristalliseerde intelligentie

Deze vorm van intelligentie bestaat uit opgedane kennis en ervaring en blijft toenemen tot ongeveer 50-jarige leeftijd. Gekristalliseerde intelligentie staat niet los van vloeibare intelligentie, maar is ermee verbonden. Cattel (1987) stelt dat mensen met een hogere mate van vloeibare intelligentie vaak meer en beter kunnen leren, waarmee ze ook sneller en meer gekristalliseerde intelligentie ontwikkelen.

Wanneer we kijken naar probleemoplossend vermogen, zal iemand met veel kennis en ervaring terugvallen op deze gekristalliseerde intelligentie. Iemand die nog weinig gekristalliseerde intelligentie heeft over het desbetreffende onderwerp zal zijn of haar vloeibare intelligentie aanspreken. Deze manier kan leiden tot nieuwe en creatieve inzichten.

Hoewel een IQ-score een belangrijke voorspellende factor is voor (succesvolle) levensuitkomsten, meten wij onze conclusies niet eenduidig af aan enkel en alleen deze score. Volgens onze visie geeft een getal namelijk geen volledig beeld van een persoon en daarom focussen wij ons op het globale denkniveau en het voorkeursgedrag, waarbij wij altijd de context in ogenschouw nemen. Dit betekent dat wanneer wij inschatten dat iemands IQ-niveau niet toereikend is, dat dit simpelweg betekent dat iemands werk- en denkniveau niet aansluit bij de vereisten van de desbetreffende functie.

Vitaliteit

Ontdek hoe je werknemers optimaal laat functioneren en hoe je de aangeboren groeitendens activeert.

Ga naar Vitaliteit

Ons WMCO-model

Talenten + Personality = OS. Bekijk ons volledige WMCO-model.

Ons WMCO-model