Windroos

Hardware

Het domein Hardware delen we op in de twee sub domeinen ‘IQ’ en ‘Vitaliteit’ en zien wij als een vaststaand of moeizaam veranderbaar gegeven.

Hardware

Onder hardware verstaan wij de vaststaande of moeilijk veranderbare eigenschappen van het individu. Deze verdelen we onder in twee domeinen: IQ en vitaliteit.

Tot op het heden bestaan er geen wetenschappelijke bewijzen voor het verhogen van het IQ. Enkel het verlagen van het IQ lijkt mogelijk, maar ervan uitgaande dat niemand hier behoefte aan heeft, zien we het IQ voor nu als vaststaand gegeven. Vitaliteit, wat wij onderverdelen in fysieke en mentale gesteldheid, is tevens moeilijk te beïnvloeden. Natuurlijk zijn er vele manieren om vitaler te worden, maar dit proces verloopt moeizaam en gaat gepaard met vele obstakels. Anders dan software, welke we ‘redelijk makkelijk’ kunnen upgraden, is het upgraden van onze hardware een veel grotere uitdaging.

Wil je meer weten over het IQ of vitaliteit? Lees dan verder op de pagina's van de sub domeinen. 

IQ

Het Intellectueel Quotiënt (IQ) is één van de meest gangbare maten voor het aanduiden van menselijke intelligentie en kan gemeten worden door het afnemen van een IQ-test.

Meer over IQ

Taboe

Via bovenstaande link heb je kunnen lezen over het IQ van de mens, waar het vandaan komt, wat het ons verteld en wat we er mee kunnen. Via onderstaande link kom je uit op de sub pagina van 'Vitaliteit'. Daar verdiepen we ons in onderwerpen waar nog een behoordelijk taboe over heerst, met name in de zakelijke sfeer. We gaan ons verdiepen in de Fysieke- en de Mentale gesteldheid van de mens. We leggen uit wat we hieronder verstaan en verklaren de meerwaarde van het in kaart brengen.

Vitaliteit

Het aanpassen van je algemene fitheid is een langzaam en iteratief proces van vallen en opstaan. Je staat namelijk voor de uitdaging je geconditioneerde programma(s) te herschrijven.

Meer over Vitaliteit

Gerelateerde artikelen

Het 4A-feedback model van Netflix [Model]

In dit artikel gaan we in op het model dat CEO van Netflix Reed Hastings heeft ontwikkeld voor het openhartig kunnen geven van feedback: Het 4A-feedback model.

Lees meer

'No Rules Rules' Deel 1

De eerste stappen naar een cultuur van Vrijheid en Verantwoordelijkheid zoals staat beschreven in het boek 'No Rules Rules' van Netflix.

Lees meer