Windroos

Motivatie

Motivatie

Motivatie is een overkoepelende term die je gefaseerd kunt uitdiepen. Zie het als een lage resolutie die na iedere verdieping duidelijker wordt. Je kunt motivatie onderverdelen in Intrinsieke- en Extrinsieke motivatie (Deci, 1971).

"Mentale, emotionele of persoonlijke problemen en uitdagingen van mensen proberen op te lossen of verbeteren vind ik persoonlijk erg leuk en interessant om te doen. Ik zie het als een uitdaging." (Meijer, 2020).

Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens en Andriessen (2009) definiëren intrinsieke motivatie als: "Het uitvoeren van een activiteit omdat ze op zich leuk en interessant is". Het feit dat Meijer (2020) deze 'taak of activiteit' leuk en interessant vind, betekent dat hij intrinsiek gemotiveerd is om de activiteit uit te voeren. Er hoeft voor hem geen beloning tegenover te staan. Wanneer dit wél het geval zou zijn geweest, dan spreken we van extrinsieke motivatie. Extrinsiek gemotiveerd zijn betekent dat je de taak of activiteit uitvoert vanwege het gewin dat ermee gemoeid is. Wie bijvoorbeeld een baan aanneemt vanwege geld, status en secundaire arbeidsvoorwaarden is extrinsiek gemotiveerd (Van den Broeck et al., 2009).

Demotivatie

Naast de intrinsieke- en extrinsieke motivatiefactoren zijn er volgens Deci & Ryan (2000) een aantal aangeboren basisbehoeften die cruciaal zijn voor iemands persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren (Autonomie, Competentie en Verbondenheid). Hoe je er via deze factoren voor kunt zorgen dat medewerkers gemotiveerd worden en optimaal functioneren ontdek je op de behoefte pagina. Hier analyseren we eerst waar demotivatie bij werknemers vandaan komt. "Als werknemers geconfronteerd worden met een chaotische of controlerende omgeving, zal hun groei(tendens) geblokkeerd worden en zullen ze zich gefrustreerd voelen. Ze lopen dan het risico gedemotiveerd en contraproductief te worden." (Van den Broeck et al., 2009).

Het is ideaal en utopisch om werknemers slechts een wollige visie als doel mee te hoeven geven om ze aan het werk te zetten. Echter resulteert dit veelal in chaos door het gebrek aan kaders. Chaos betekent onbeheersbaar en onvoorspelbaar gedrag, dat zorgt voor onzekerheid en een gebrek aan gevoelde competentie waardoor motivatie drastisch afneemt. Een controlerende omgeving laat medewerkers op hun tenen lopen en neemt daarnaast het gevoel van autonomie weg. De gevoelde eigen regie binnen gestelde kaders is belangrijk voor zekerheid en grip op (werk)situaties en kan ervoor zorgen dat de aangeboren groeitendens geactiveerd wordt (Van den Broeck et al., 2009).

Hoe je een omgeving kunt creëren om de aangeboren groeitendens te actieveren ontdek je ook op de behoefte pagina.

 

Behoefte

Ontdek hoe je werknemers optimaal laat functioneren en hoe je de aangeboren groeitendens activeert.

Ga naar Behoefte

Ons WMCO-model

Talenten + Personality = OS. Bekijk ons volledige WMCO-model.

Ons WMCO-model