Windroos

Drive

Waar komt de drang vandaan om in beweging te komen en wat maakt dat we doen wat we doen? Kort gezegd komt dit door de ‘Drive’ die we hebben.

Drive

Hoe komt het dat we dagelijks uit bed stappen nadat we wakker worden? Waarom blijven we niet gewoon de hele dag warm onder de dekens liggen en wat zorgt ervoor dat we naar werk gaan, of naar school gaan en waarom voeren we andere activiteiten uit gedurende de dag? Waar komt de drang vandaan om in beweging te komen en wat maakt dat we doen wat we doen? Kort gezegd komt dit door de ‘Drive’ die we hebben. Dit noemen we ook wel onze motivatie.

Maar wat is dat eigenlijk ‘motivatie’? Om hier antwoord op te kunnen geven gaan we terug in de tijd en nemen we je mee in de ontwikkeling van motivatie, die parallel ligt aan de ontwikkeling van de mens. 

Stenen tijdperk

Tijdens dit tijdperk werd de vroege mens gemotiveerd door de drang om te overleven. Deze drang noemen we motivatie 1.0 en was tot ongeveer 10.000 jaar geleden onze grootste motivator.

Straffen en belonen

Toen het prehistorische tijdperk steeds meer uit sociale interacties bestond en men in steeds grotere groepen ging leven, nam de complexiteit toe en ontstond er noodzaak tot verandering. De complexiteit van de mens nam toe en met de tijd evolueerde ze naar motivatie 2.0. De gedragingen die bij motivatie 2.0 horen zijn gedragingen die afkomstig zijn vanuit de motivatie om beloond te worden en straffen te ontlopen.

Motivatie 3.0

De ontwikkelingen van de afgelopen duizenden jaren maken onze wereld complexer. We hebben andere beweegredenen gevonden om uit bed te komen, om naar ons werk te gaan of om jarenlang te studeren. Pink omschrijft drie elementen die voor ons vandaag de dag ontzettend belangrijk zijn met betrekking tot onze motivatie:

  • Autonomie; De mens moet het gevoel van controle over het eigen leven hebben.
  • Meesterschap; Het streven naar verbetering voor datgene dat je doet en voor wie je bent.
  • Zingeving; We willen betekenisvol werk verrichten en we willen ons aansluiten bij bedrijven die, naar ons eigen idee, een groter doel nastreven.

We zijn teruggegaan in de tijd en hebben laten zien hoe onze 'Drive' zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Dit hebben we gedaan door de theorie van Pink (2009) aan te halen en af te sluiten met zijn gestelde elementen voor motivatie. Echter, betreft dit slechts een globale theorie over Drive en motivatie. Wil je meer de diepte in? Dan nodigen we je uit om een kijkje te nemen in de onderstaande sub domeinen 'Motivatie' en 'Behoefte'.

We zijn ingegaan op de ontwikkeling van ons motivatiesysteem en Pink (2009) deelde zijn visie over motivatie 3.0 en de daarbij horende voorwaarden autonomie, meesterschap en zingeving. Hieronder zoomen we in op de twee sub domeinen motivatie en behoeften en beschrijven we het belang van deze concepten.

 

Motivatie

Motivatie valt grofweg onder te verdelen in twee aspecten: 'Intrinsieke- en extrinsieke' motivatie. 

Meer over Motivatie

Ons perspectief

Er zijn veel factoren die invloed hebben op iemands motivatie en het gebrek eraan kan verregaande gevolgen hebben. Deze gevolgen betreffen niet slechts de economische gesteldheid van organisaties, maar het betreft ook de algemene sfeer op de werkvloer, de sfeer buiten op straat, irritaties en conflicten in het verkeer en spanningen achter de voordeur bij gezinnen thuis.

Als ondernemer, manager of teamleider draag je niet slechts de economische verantwoordelijkheden voor een bedrijf of organisatie. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mens en samenleving.

Behoefte

Iedereen heeft bepaalde behoeften als het gaat om werkgerelateerde prestaties en die kunnen we onderverdelen in de drie basisbehoeften: 'Autonomie, Competentie & Verbondenheid'.

Meer over Behoefte

Gerelateerde artikelen

Het 4A-feedback model van Netflix [Model]

In dit artikel gaan we in op het model dat CEO van Netflix Reed Hastings heeft ontwikkeld voor het openhartig kunnen geven van feedback: Het 4A-feedback model.

Lees meer

'No Rules Rules' Deel 1

De eerste stappen naar een cultuur van Vrijheid en Verantwoordelijkheid zoals staat beschreven in het boek 'No Rules Rules' van Netflix.

Lees meer