Voys

Voys

Over VoysVoys

Voys biedt oplossingen voor zakelijke telefonie en neemt dat heel letterlijk. Geen producten of diensten maar echte technische oplossingen voor en door echte mensen. Voys zorgt er voor dat bedrijven kunnen bellen en bereikbaar zijn via de cloud op een unieke manier. Voys gelooft dat alleen de techniek niet genoeg is en dat je de beste techniek moet combineren met uitmuntende serivce en dan creëer je gelukkige klanten. Volgens Voys lukt dat als je er voor zorgt dat iedereen in het bedrijf met en voor de klant werkt en dat kan volgens Voys alleen op basis van gelijkwaardigheid met de klant en gelijkwaardigheid onderling.

In 2012 besloot Voys deze gelijkwaardigheid te verankeren in haar organisatie en zo is het Voys model ontstaan. Vandaag de dag zorgen gelukkige collega's bij Voys voor gelukkige klanten.

Kort samengevat is het Voys model een organisatiemodel zonder managers en functies in een omgeving waarin collega's vertrouwen, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid krijgen. Verder is het Voys model gekoppeld aan het lean besturingssysteem Holacracy.

De samenwerking

Begin 2012 benaderde Mark Vletter mij of ik interesse had zijn coach te worden. Mark had een uitgesproken visie dat hij zijn bedrijf Voys op een andere manier wilde leiden.  Een manier dat beter bij de behoefte van de collega's van Mark en bij deze tijd paste. En met name zonder managers. Van anderen had Mark gehoord dat hij dan het beste bij mij kon zijn. Zelf was ik destijds al geruime tijd overtuigd dat de klassieke rol van manager uitgespeeld was en dat er behoefte was aan een nieuwe kijk op management en leiderschap. Maar een organisatie zonder managers creëren, leek mij toen nog een grote uitdaging. Kortom ‘challenge accepted’ en een mooie samenwerking was geboren.

Mark en ik hebben destijds veel gebrainstormd o.a. over hoe de taken van een manager het beste ‘ontleed’ kunnen worden en herverdeeld naar de medewerkers. Daarbij hebben we gekeken naar organisaties en ondernemers, die al stappen hadden gemaakt in deze richting zoals o.a. Valve, Ricardo Semler en Eckart Wintzen. Ook hebben we veel gesproken over wat collega's nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en ook om een goede balans tussen werk en privé te hebben. Uiteindelijk heeft onze samenwerking bijgedragen aan de strategische basis van het Voys model waar ook Annemieke Verhoeff en Chantal Stokebrook een belangrijke rol in hebben gespeeld en in het Voys handboek is vastgelegd.

Het resultaat.. geen managers - mijn learnings

Het is Voys gelukt met het Voys Model een passend organisatiemodel te verwezenlijken zonder functies en zonder managers. Een organisatiemodel dat voor en door de collega's is gecreëerd. Mark heeft vooral de organisatie gefaciliteerd en geïnspireerd en ik heb daarbij mogen meedenken en daar ben ik trots op. Voys is een organisatie waar geen functies en geen managers zijn, gebaseerd op een heldere structuur verankerd in het Voys model en gecombineerd met het lean besturingssysteem ‘Holacracy’.

Wat ik geleerd heb van het traject is, dat transparantie, open communicatie en een heldere structuur de basis zijn voor een succesvolle onderneming in deze tijd.  Verder heb ik van Mark een hoop geleerd over het toepassen van techniek om een organisatie optimaal te stroomlijnen. Van dashboards tot digitale communicatiemogelijkheden en van productiviteitsoftware tot samenwerkingstools, je kunt het niet gek genoeg verzinnen of Mark weet er alles van of zelfs beter..

Voys

Hoe zorg je dat iedereen in je bedrijf met en voor de klant kan werken? Dat was de vraag die we ons in 2012 stelden. Daarop besloten we gelijkwaardigheid met de klant en gelijkwaardigheid onderling te verankeren in onze manier van organiseren.

De reis met Mark was een bijzondere en leerzame reis. Ik vind het mooi dat ik door mee te denken, advies te geven en vooral anders te denken, heb kunnen bijdragen aan de verwording van Voys en het Voys model.

Andrei Westerink

Interesse? Neem contact op met

Andrei Westerink

Coaching

Ontdek coaching

Coaching van medewerkers kenmerkt zich door een helder geformuleerd doel en afgesproken resultaat binnen een bepaalde tijd.

Lees meer

Blog

Getting Things Done [Theorie]

Hou je systeem up-to-date, compleet en beoordeeld zodat je op elk moment kunt vertrouwen op intuïtieve keuzes over wat je wel en niet doet.

Lees meer

'No Rules Rules' - Netflix

In het boek 'No Rules Rules' beschrijft Reed Hastings de huidige CEO en co-founder van Netflix op een inspirerende wijze hoe de cultuur van Netflix heeft bijgedragen in het enorme succes. Zaken als talent densiteit, transparantie, verantwoordelijkheid en vooral geen regels komen daarbij aan bod.

Lees meer

Bekijk alle blogs