MPC Industries

MPC industries

Over MPC IndustriesMPC industries

MPC Industries is een internationale onderneming dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren, inkopen en distribueren van industriële klemoplossingen. MPC Industries doet dat vanuit de hoofdvestiging in Gorredijk en vestigingen in Frankrijk, Polen, Hongarije, Engeland, Zweden en de Verenigde Staten. Gezien het internationale karakter is de voertaal Engels binnen MPC Industries.

MPC industries levert sterke industriële verbindingen voor verschillende toepassingen in verscheidene markten wereldwijd. MPC Industries gelooft ook in de ‘verbinding’ tussen mensen en hanteert daarbij haar eigen UNITE-visie.

Unite - Nurture - Innovate - Transfer knowledge - Excel

In deze woorden zijn de waarden van MPC Industries als bedrijf vertegenwoordigd en deze waarden helpen de medewerkers iedere dag om de beste verbindingen te maken voor de producten van klanten van motoren tot windmolens.

De samenwerking

In 2014 begon de samenwerking met het verzoek van Kris Tirry de directeur van MPC Industries of ik voor een periode 'external board member’ wilde zijn. MPC had behoefte aan expertise op het gebied van organisatie en HR.  MPC Industries had destijds per kwartaal een board meeting waarin een drietal vaste leden zaten en vier wisselende leden bestaande uit de medewerkers van alle vestigingen. In deze board meeting werden strategische besluiten genomen op basis van het democratische principe dat elke stem gelijkwaardig is. MPC is in de afgelopen jaren sterk gegroeid met een vestiging in Zweden, Polen en sinds enkele jaren ook een vestiging in Houston Texas. Een en ander heeft geresulteerd in de oprichting van het huidige managementteam waarbij WMCO op dit moment als consultant voor de organisatie en als coach voor de medewerkers fungeert.

Het resultaat - de learnings

MPC Industries heeft destijds vol ingezet op democratie d.w.z dat iedereen mee mag denken en mee beslissen en het werk mag invullen zoals hij of zij denkt dat het beste is voor de organisatie. De medewerkers van MPC zijn hoog gemotiveerd en voelen zich sterk betrokken bij de organisatie. Een belangrijke ‘learning’ in het traject is geweest, dat democratie alleen kan werken met de benodigde ‘sturing’ in het belang van de organisatie. Vergelijk het met onze eigen democratie waar we ook regels kennen en wanneer nodig gestuurd worden in het algemeen belang door de overheid, zoals nu het geval is met de Covid-19 crisis. Vandaar dat MPC Industries heeft gekozen de democratische waarden te behouden in de verbinding tussen mensen zoals in de UNITE visie is neergelegd en het management team draagt zorg voor de democratische sturing.

MPC Industries

"Bij MPC Industries leveren we niet alleen sterke verbindingen voor verschillende toepassingen in verscheidene markten, maar verbinden we ook mensen."

De samenwerking met MPC Industries is een mooi voorbeeld van onze werkwijze inzake trajecten. We gaan in eerste instantie vooral veel op verkenning. We helpen de organisatie om een goed beeld van zichzelf te creëren en van de behoefte. Waar sta je nu en waar wil je heen en dan komt vanzelf de vraag ‘hoe gaan we dat bereiken?’ Dan ontstaat de Sherpa-fase waarin we de organisatie helpen eigen keuzes te maken en deze te formuleren. Zodra de keuzes gemaakt zijn dan komen we in de implementatie fase waarin de organisatie de keuzes gaat implementeren en vervolgens bewaken. Mocht het je aanspreken en meer willen weten over onze manier van het begeleiden van trajecten, bel of maak gerust een afspraak. 

Andrei Westerink

Interesse? Neem contact op met

Andrei Westerink

Trajecten

Ontdek trajecten

Wij ondersteunen in het ontwikkelen van de gewenste organisatie vanuit het principe: ‘creëren doe je in drie keer. Bedenken, uitvoeren en implementeren’.

Lees verder

Blog

Getting Things Done [Theorie]

Hou je systeem up-to-date, compleet en beoordeeld zodat je op elk moment kunt vertrouwen op intuïtieve keuzes over wat je wel en niet doet.

Lees meer

'No Rules Rules' - Netflix

In het boek 'No Rules Rules' beschrijft Reed Hastings de huidige CEO en co-founder van Netflix op een inspirerende wijze hoe de cultuur van Netflix heeft bijgedragen in het enorme succes. Zaken als talent densiteit, transparantie, verantwoordelijkheid en vooral geen regels komen daarbij aan bod.

Lees meer

Bekijk alle blogs