WMCO windroos

CliftonStrengths voor organisaties

Overzicht wat de CliftonStrengths theorie van Gallup voor organisaties kan betekenen.

Gepubliceerd op:

CliftonStrengths op drie niveau's

De CliftonStrengths test laat zien wat de talenten van individuele medewerkers zijn. Het geeft inzicht in hoe individuele medewerkers het liefst werken en hoe ze vanuit hun talenten het meest productief kunnen zijn. Voor de organisatie is inzicht in de talenten van medewerkers van grote waarde. Niet alleen kunnen individuele medewerkers in hun kracht gezet worden, je krijgt ook inzicht in teamdynamiek en hoe medewerkers elkaar kunnen versterken vanuit ieders specifieke talenten.

Individueel - Team - Organisatie

Wij van Westerink Meijer en Co. zetten de CliftonStrengths resultaten dan ook op drie niveau's 'individueel - team - organisatie' in bij onze opdrachtgevers. Hier volgt een toelichting op de toepassing van de CliftonStrengths op deze drie niveau's en wat de toegevoegde waarde er van is. 

CliftonStrengths op individueel niveau

De CliftonStrengths test is een uitermate nuttig hulpmiddel voor het coachen en ontwikkelen van individuele medewerkers. De uitkomst van de CliftonStrengths test geeft inzichten in de talenten en hoe deze in te zetten en te optimaliseren. De resultaten van de CliftonStrengths geven inzicht in wat wij van Westerink Meijer en Co. zien als het onderdeel van het operating system (OS) van de medewerker wat inzicht geeft in de werkwijze van een individu. Hoe beter iemand vanuit zijn talenten kan werken hoe succesvoller deze zal zijn in zijn of haar werkzaamheden. Kortom de CliftonStrengths test en de CliftonStrengths theorie zijn een uitermate nuttig tool en theorie om een individuele medewerker in zijn of haar kracht te zetten.

CliftonStrengths op team niveau

De CliftonStrengths test en de CliftonStrengths theorie is voor teams binnen een organisatie met name interessant voor het verkrijgen van inzicht op het gebied van de aanwezige talenten en hoe de teamleden zich tot elkaar verhouden. Het geeft inzicht in de aanwezige talenten of het ontbreken van talenten binnen het team en het geeft teamleden goed inzicht in elkaars talenten. CliftonStrengths maakt gebruik van tools om hier inzicht in te krijgen en een daarvan is de CliftonStrengths Team Grid (zie boven). Het geeft een overzicht van de talenten van alle teamleden en laat ook zien hoe de domeinen zich tot elkaar verhouden. De CliftonStrengths test geeft op team niveau inzicht in de aanwezige talenten van de individuele teamleden, hoe deze tot elkaar verhouden en waar de krachten en de valkuilen van het team zitten. Hierbij wordt er ook gekeken naar de domeinen en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

WMCO visie

WMCO denkt graag mee!

Een organisatie efficiënt en effectief optimaliseren doe je via het Sherpa-model. Download het model en ga zelf aan de slag of neem contact met ons op als je het samen wilt doen!

Download het Sherpa-model!

CliftonStrengths voor de hele organisatie 

De CliftonStrengths theorie biedt de combinatie van individuele ontwikkeling en coaching en het begeleiden en optimaliseren van de teams. De CliftonStrengths testen kunnen ook inzicht geven of bepaalde teams wellicht beter te balanseren zijn door bijvoorbeeld iemand met bepaalde specifieke talenten toe te voegen aan een team. Verder geeft de CliftonStrengths theorie ook inzicht in bij de organisatie behorende talenten en of de benodigde talenten wel aanwezig zijn. De CliftonStrengths test is geen sollicitatie tool maar kan wel ondersteunen bij werving en selectie met betrekking tot gewenste talenten of talenten die organisatiespecifiek zijn. Daar wordt ook sterk naar de domeinen gekeken. Een organisatie waar veel gedaan moet worden, zal toch wel medewerkers moeten aannemen met talenten uit het 'Uitvoeren' domein. Een mooie excercitie voor een organisatie is om te kijken welke talenten thema's en welke domeinen het beste passen bij de organisatie en de bijbehorende missie en visie en of deze in balans is.

CliftonStrengths Team Grid

Gallup en organisaties

Gallup Inc. is een Amerikaans analyse en adviesbedrijf gevestigd in Washington met meerdere vestigingen over de hele wereld. In Europa is Gallup gevestigd in het beroemde gebouw 'the Shard' (de scherf) in het centrum van Londen. Gallup is in de jaren dertig groot geworden als analyse bedrijf dat met name marktonderzoek en opiniepeilingen verricht. Met de komst van de CliftonStrengths theorie is Gallup zich ook gaan richten op management consulting en maken daarbij veel gebruik van hun research expertise. Daarbij heeft Gallup zich ontwikkeld tot een organisatie dat vooral het beste uit mensen wil halen op basis van met mensen voor mensen en hanteert daarbij een sterk 'practice what you preach' mentaliteit. Gallup Inc. is 'employee owned' en heeft dus geen last van 'de aandeelhouders waarde ziekte'. Wij van Westerink Meijer en Co. werken nauw samen met Gallup University en Gallup Consulting en krijgen daar vanuit Washington en London uitstekende ondersteuning. Er is een klik tussen de visie van Gallup en onze visie op het gebied van organisatie inrichting en op het inzetten en ontwikkelen van medewerkers.

Andrei Westerink

Meer weten? Neem contact op met

Andrei Westerink

De top vijf en de vier domeinen

Naast de top vijf van de CliftonStrengths test is het ook interessant te kijken naar de vier domeinen van de CliftonStrengths.

Lees meer

Hoe doe ik de CliftonStrengths test?

Beschrijving van hoe je het beste de CliftonStrengths test kan doen. Zaken als hoe moet ik inloggen, wat zijn de kosten en waar moet ik op letten komen aan de orde.

Lees meer