WMCO windroos

De vier domeinen van de CliftonStrengths test

Gepubliceerd op:

De vier domeinen van de CliftonStrengths test (Relatie bouwen-Strategisch denken-Beïnvloeden-Uitvoeren) worden aangeduid met de kleuren blauw, groen, oranje en paars. Voorheen waren deze kleuren blauw, rood, geel en paars. De reden van Gallup om deze kleuren te veranderen heeft te maken met de ADA compliance; een Amerikaanse wetgeving die te maken heeft met discriminatie voor mensen met een beperking. In dit geval gaat het om een beperking in het visuele aspect. Gallup wil graag ADA approved zijn en heeft er daarom voor gekozen om de kleuren te veranderen, zodat het beter leesbaar is voor mensen met een kleurenbeperking.

Terug naar de vier domeinen 'Relatie bouwen-Strategisch denken-Beïnvloeden-Uitvoeren' van de CliftonStrengths test van Gallup. Wanneer ik de vier verschillende domeinen uitleg, maak ik gebruik van een analogie over het opzetten van een grote legertent. Op deze manier geef ik een levendig voorbeeld en kan ik duidelijk illustreren wat de verschillen zijn tussen de vier domeinen 'Relatie bouwen-Strategisch denken-Beïnvloeden-Uitvoeren' van de CliftonStrengths test. In deze blogpost lees je aan de hand van een voorbeeld hoe ik de verschillende domeinen van de CliftonStrengths test uitleg.

Relatie bouwen - Strategisch denken - Beïnvloeden - Uitvoeren

Laat ik beginnen met het uiteenzetten van de vier verschillende domeinen (kleuren) van de CliftonStrengths test:

Blauw staat voor Relaties Bouwen. Mensen, die veel blauwe talenten (Relatie bouwen) als toptalenten hebben, zijn volgens de Cliftonstrengths theorie sterk in het bouwen van solide relaties. Ze krijgen energie van connecties maken met de juiste personen en willen de dingen vooral ‘samen’ en als team doen. Mensen met veel blauwe talenten 'Relatie bouwen' als toptalenten zullen in hun taalgebruik vaak woorden als ‘samen’ en ‘we’ gebruiken. 

Groen staat voor Strategisch Denken. Mensen met veel groene talenten (strategisch denken) als toptalenten zijn volgens de CliftonStrengths theorie sterk in het denken, creëren en leren. Deze personen krijgen vooral energie van taken en werkzaamheden uitvoeren waarbij veel gedacht mag worden. Je maakt een denker productief en effectief door het activeren van de groene Strategisch Denk talenten.

Oranje staat voor Beïnvloeden. Mensen met veel oranje talenten (Beïinvloeden) als toptalenten zijn volgens de CliftonStrengths theorie sterk in het beïnvloeden van andere mensen. Iemand met veel beïnvloedende talenten als toptalenten krijgt energie van anderen in beweging te brengen. Beïnvloeders activeren anderen en zijn erop gericht om mensen een voorwaartse beweging te laten maken.

Paars staat voor Uitvoeren. Mensen, die veel paarse talenten (Uitvoeren) als toptalenten hebben, zijn volgens de CliftonStrengths theorie echte aanpakkers. Deze personen krijgen de zaken gedaan door te ‘doen’ en het levert hen energie op om veel taken uit te voeren en af te ronden. Mensen met veel Uitvoerende talenten willen dingen op de ‘juiste’ manier doen en werken graag effectief en efficiënt.

De analogie

Nu de vier verschillende domeinen 'Relatie bouwen-Strategisch denken-Beïnvloeden-Uitvoeren' helder zijn, stappen we over naar het illustreren aan de hand van een voorbeeld hoe deze domeinen zich in de praktijk manifesteren. Er staan vier mensen op een groot grasveld en iedere persoon vertegenwoordigt één van de vier domeinen van de CliftonStrengths test van Gallup. In het midden van het grasveld ligt een grote opgevouwen legertent met daarop een briefje geplakt en op het briefje staat de volgende opdracht geschreven: “Zet de tent op”.

Als de persoon, die het blauwe domein 'Relatie bouwen' vertegenwoordigt, de opdracht leest dan gaat deze persoon op basis van de onderlinge relaties aan de slag met het opzetten van de tent. “Jongens we moeten deze tent opzetten, waar zullen we hem neerzetten? Wat vinden jullie?”. Samen aan de slag gaan en onderzoeken waar eenieder zich comfortabel bij voelt is de werkwijze van deze persoon in zijn rol als relatie bouwer.

Als de persoon met het groene domein 'Strategisch denken' de opdracht leest, dan gaat deze persoon eerst uitdenken hoe deze opdracht uitgevoerd moet worden. “We zijn met vier man en de tent is behoorlijk groot. Dit betekent dat we strategisch aan het werk moeten gaan om de tent op te zetten en daar hebben we een creatieve oplossing voor nodig”. Gecharcheerd gezegd gaat deze persoon na het lezen van de opdracht eerst aan het werk door uitvoerig uit te denken hoe deze legertent het beste kan worden opgezet.

Als de persoon, die het oranje domein 'Beïnvloeden' vertegenwoordigt, de opdracht leest dan gaat deze persoon meteen anderen activeren. Wellicht heeft deze persoon bedacht dat de tent het beste tot zijn recht komt in een specifieke hoek van het grasveld wat maakt dat de beïnvloeder zegt: “Kom jongens we moeten deze tent opzetten en ik denk dat deze het beste tot zijn recht komt in die hoek daar! Rollen jullie hem vast die kant op, dan kijk ik alvast hoe we hem daar straks moeten neerzetten.”

Als de persoon met het paarse domein 'Uitvoeren' de opdracht leest dan begint deze persoon zonder te prakkeseren de tent uit te pakken en gaat meteen aan de slag. De anderen zullen hem vragen: “Wat ga je doen?” waarop de typische uitvoerder zegt: “Deze tent moet worden opgezet.” Gegageerd gezegd gaat deze persoon meteen aan de slag en ligt zijn talent in het uitvoeren van de taak die voorhanden ligt. 

Doorgaansl heeft iemand één of twee domeinen oververtegenwoordigd in zijn of haar top 10. Dit betekent dat het werken vanuit deze domein(en) de voorkeur heeft. Uiteraard is dit een extreem zwart/wit voorbeeld en ligt het iets genuanceerder in de praktijk, maar aan de hand van deze analogie krijg je een goed beeld van hoe de verschillende domeinen inwerken op de gedragsvoorkeuren.

Samenvattend

In de theorie van de talenten test (Strengths Finder) wordt gesproken over vier verschillende domeinen. Ieder domein heeft een eigen kleur en bij ieder domein hoort een specifiek gedragskenmerk. Zo heb je Relationele, Strategisch Denken, Beïnvloedende en Uitvoerende domeinen. Meestal heeft iemand één of twee dominerende domeinen aanwezig in zijn of haar top 10. Wanneer een domein sterk aanwezig is, kun je voorspellen welk gedragskenmerk iemands voorkeur heeft. In de praktijk ligt het vaak iets genuanceerder dan het voorbeeld wat nu is geschetst, maar het voorbeeld geeft wel goede handvatten voor het werken met de vier domeinen van de Strengths Finder (talenten) test van Gallup.

Mike Meijer

Interesse? Neem contact op met

Mike Meijer

Gerelateerde artikelen

Het 4A-feedback model van Netflix [Model]

In dit artikel gaan we in op het model dat CEO van Netflix Reed Hastings heeft ontwikkeld voor het openhartig kunnen geven van feedback: Het 4A-feedback model.

Lees meer

'No Rules Rules' Deel 1

De eerste stappen naar een cultuur van Vrijheid en Verantwoordelijkheid zoals staat beschreven in het boek 'No Rules Rules' van Netflix.

Lees meer